Arukate Õpilaste Akadeemia

Ida-Virumaal tegutseb juba teist õppeaastat ARUKATE ÕPILASTE AKADEEMIA, nüüd alustas ARUKATE ÕPILASTE AKADEEMIA ka Lääne piirkonnas. Esimesel kohtumisel 12. aprillil Martna Põhikoolis osales üheksa põhikooliastme ja kolm gümnaasiumiastme võistkonda.

ARUKATE ÕPILASTE AKADEEMIA eesmärk on innustada õpilasi süvenema enam täppis- ja loodusteaduste valdkonda, näidata selle võlusid ja seoseid reaalse eluga. Lisaks anda noortele võimalus panna ennast proovile, sidudes teoreetilised teadmised praktikaga.

ARUKATE ÕPILASTE AKADEEMIA kohtumisel võistlesid koolide neljaliikmelised võistkonnad 7.-9. klasside ja 10.-12. klasside arvestuses. Ülesannete sisule andis sisendi Rakett69 meeskond. Küsimusi/ülesandeid oli erinevat tüüpi (kiirküsimused, selgitamine/põhjendused, praktilised ülesanded), erinevatest valdkondadest (peamiselt loodusained) ja erineva raskusastmega.

Küsiti näiteks erinevate euro kupüüride arvu (7), glükoosi keemilist valemit (C6H12O6) ja konnajalgadega elektrikatseid teinud teadlase nime (Luigi Galvani). Tuli selgitada miks on lehtpuumetsas suviti jahedam kui okaspuumetsas. Praktilise ülesandena tuli soola ja pipra segust eraldada pipar.

Meie kooli esindasid 10. klassi õpilased Joonas Rohtla, Mihkel Rohtla, Konrad Uuselu ja Kert Adams. Esimesel kohtumisel saavutas võistkond 2. koha.

Täname õpilasi ning neid toetanud ja innustanud õpetajaid Helina Ailt ja Gerrit Kanarbik