Uudised

Vastuvõtt 2021/22 õ-a 10. klassi 11. juuni Saku Gümnaasium


Saku Gümnaasiumi 2021/22 õ-a 10. klassi vastuvõtu taotlusi saavad õpilaskandidaatideks võetud  põhikooli lõpetanute vanemad esitada e-keskkonnas ARNO  27. juunini 2021.a.
Link keskkonda sisenemiseks https://piksel.ee/arno/saku/

Taotluse esitamise juures on oluline valida õige õppeaasta 2021/2022 ning asutuseks Saku Gümnaasium (G)
Taotlusega tuleb esitada lisaks veel digifoto ning andmed põhikooli lõputunnistuse kohta.
Vastuvõtu taotluse esitamisel tehakse päring EHIS-esse õpilase lõputunnistuse hinnete pärimiseks.
Oluline on arvestada sellega, et taotluse esitamisel peab olema väljastatud lõputunnistus.

Juhendid taotluse esitamiseks ja hinnete päringu tegemiseks on leitav järgmiselt lingilt: https://www.sakuvald.ee/haridus1

2021/22 10. klasside nimekiri kinnitatakse 30. juunil 2021.a.
Kooli vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitatakse õpilase vanemat hiljemalt 1. juuliks 2021.a.

Saku Gümnaasiumi 2021/22 õ-a 10. klassi vastuvõtu taotlusi saavad õpilaskandidaatideks võetud  põhikooli lõpetanute vanemad esitada e-keskkonnas ARNO  27. juunini 2021.a.
Link keskkonda sisenemiseks https://piksel.ee/arno/saku/

Taotluse esitamise juures on oluline valida õige õppeaasta 2021/2022 ning asutuseks Saku Gümnaasium (G)
Taotlusega tuleb esitada lisaks veel digifoto ning andmed põhikooli lõputunnistuse kohta.
Vastuvõtu taotluse esitamisel tehakse päring EHIS-esse õpilase lõputunnistuse hinnete pärimiseks.
Oluline on arvestada sellega, et taotluse esitamisel peab olema väljastatud lõputunnistus.


Juhendid taotluse esitamiseks ja hinnete päringu tegemiseks on leitav järgmiselt lingilt: https://www.sakuvald.ee/haridus1

2021/22 10. klasside nimekiri kinnitatakse 30. juunil 2021.a.
Kooli vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitatakse õpilase vanemat hiljemalt 1. juuliks 2021.a.