Meie koolist

Üldinfo

Saku Gümnaasium on Saku valla suurim haridusasutus. Keskharidust on selles koolis olnud võimalik omandada alates aastast 1977. Kool on Saku valla hallatav asutus. Õppetöö toimub kahes hoones - algkoolihoones ja gümnaasiumihoones.
1. septembril õppis Saku Gümnaasiumi 1.-3. klassis 417 õpilast, 4.-6. klassis 394 õpilast, 7.-9. klassis 297 õpilast ja 10.-12. klassis 209 õpilast.
Kokku alustas koolis 2018/19 õppeaastat 1317 õpilast.