Õppetöö

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus põhikoolis
1. – 9. klassini on traditsiooniline õppetöö korraldus (kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel). 
Kokkuvõtvalt hinnatakse 3. – 9. kl kõiki õppeaineid trimestrite kaupa ja 1. – 2. kl poolaasta kaupa.

Õppetöö korraldus gümnaasiumis
Gümnaasiumiastmes toimub õppetöö kursuste põhiselt ning õpet võimaldatakse kolmes suunas: reaal-, humanitaar- ja majandussuunas. 
Õpilase õppekoormusesse kuuluvad 63 riiklikult kohustuslikku kursust, kooli poolt määratud valikainete kursused õppesuundade kujundamiseks ning õpilase valitud kursused kooli poolt pakutavatest valikainetest arvestades, et õppeaastas läbitakse vähemalt 32 kursust.

 
 
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel.
 
 
Trimestrite ajad 2018/19 õppeaastal
1.trimester  1.september 2018.a. – 30. november 2018.a.
2.trimester 3.detsember 2018.a. – 8.märts 2019.a.
3.trimester 11.märts 2019.a. – 7.juuni 2019.a.