Õppetöö korraldus gümnaasiumiosas

Moodulid ja õppesuunad


Gümnaasiumiastmes toimub õppetöö kursusepõhiselt ning õppeaasta on jaotatud kolmeks perioodiks. Perioodides õpitakse erinevaid aineid ning kokkuvõtvad hinded (kursusehinded) pannakse välja iga kursuse lõpus.

Gümnasisti õppekoormusesse kuuluvad 63 riiklikult kohustuslikku kursust, kooli poolt moodulite või õppesuundade kujundamiseks määratud kursused ning õpilase valitud valikainete kursused.  Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb õpilastel läbida vähemalt 96 kursust.

Kohustuslike ja valikainete kursuste arv on kirjeldatud vastav lennu õppeplaanis.

2021/22 õppeaastal algab koolis üleminek moodulite põhisele õppetöö korraldusele, millega võimaldame õpilastele rohkem valikuid.

2021/22 õppeaasta 10 . ja 11. klassi õpilased valivad oma õpitee kujundamiseks ühe kolmest kursusest koosneva mooduli.

2021/22 õppeaasta 12. klassi õppetöö jätkub õppesuundades.

Gümnaasiumiastme moodulid

Lendude õppeplaanid

 
 
 
 

Gümnaasiumiastmes toimub õppetöö kursusepõhiselt ning õppeaasta on jaotatud kolmeks perioodiks. Perioodides õpitakse erinevaid aineid ning kokkuvõtvad hinded (kursusehinded) pannakse välja iga kursuse lõpus.


Gümnasisti õppekoormusesse kuuluvad 63 riiklikult kohustuslikku kursust, kooli poolt moodulite või õppesuundade kujundamiseks määratud kursused ning õpilase valitud valikainete kursused.  Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb õpilastel läbida vähemalt 96 kursust.

Kohustuslike ja valikainete kursuste arv on kirjeldatud vastav lennu õppeplaanis.

2021/22 õppeaastal algab koolis üleminek moodulite põhisele õppetöö korraldusele, millega võimaldame õpilastele rohkem valikuid.

2021/22 õppeaasta 10 . ja 11. klassi õpilased valivad oma õpitee kujundamiseks ühe kolmest kursusest koosneva mooduli.

2021/22 õppeaasta 12. klassi õppetöö jätkub õppesuundades.

Gümnaasiumiastme moodulid

Lendude õppeplaanid