Õppetöö

Majandussuund

Majandussuunas õpetatakse lisaks riikliku õppekava kohustuslikele kursustele 4 kursust majandus- ja ettevõtlusõpet, 4 kursust tehnoloogiaõpetust, 3 kursust tekstiõpetust, 4 kursust inglise keelt, 3 kursust matemaatika ülesannete praktikumi, 2 kursust informaatikaõpetus, 1 kursus joonestamist, 1 kursus uurimistöö aluseid. Valikainetena on õpilastel võimlik õppida saksa keelt, usundiõpetust, draamaõpet, riigikaitset, soome keelt, kodundust, liiklusõpetust, koorilaulu ning täiendavaid kursusi inglise keeles, vene keeles, informaatikaõpetuses ja kehalises kasvatuses. Majandussuuna  õpilastel on kohustuslik matemaatika kitsas kursus, kuid on võimalik valida ka laia matemaatika kursus.