Meie koolist

Hoolekogu

Hoolekogu koosseisu kuuluvad (Saku vallavalitsuse korraldus 06.10.2015):

Kaur Lohk hoolekogu esimees; 1.-3. klasside lastevanemate esindaja algkoolis 2015-2018

kaur.lohk [at] gmail.com

Peeter Kalmet 1.-3. klasside lastevanemate esindaja algkoolis 2015-2018 peeter.kalmet [at] gmail.com
Pille Maasik 1.-3. klasside lastevanemate esindaja algkoolis 2015-2018 pille.maasik [at] gmail.com
Margus Liivik 4.-6. klasside lastevanemate esindaja algkoolis 2015-2018 mliivik [at] hotmail.com
Katrin Tammis 7.-9. klasside lastevanemate esindaja algkoolis 2015-2018 katrintam [at] hotmail.com
Alo Johandi 10.-12. klasside lastevanemate esindaja algkoolis 2017-2020 alo.johandi [at] gmail.com
Kalev Pihl vilistlaskogu esinadaja alates 2016 kalev [at] sk.ee
Eero Alamaa volikogu esindaja eeroalamaa [at] gmail.com
Marje Kaselaid õpetajate esindaja 2015-2018 marje.kaselaid [at] saku.edu.ee  
Piret Kaare õpetajate esindaja 2017-2020 piret.kaare [at] saku.edu.ee

Lapsevanemad saavad omalt poolt kaasa aidata kooli töö tõhustamiseks, esitades hoolekogule päevakorda võtmiseks aktuaalseid ettepanekuid.