Õppetöö korraldus gümnaasiumiosas

Gümnaasiumiastme perioodid 2019/20 õ-a


1.periood 1.september – 22.november 2019

2.periood  25.november 2019 – 21.veebruar 2020

3.periood 2.märts – 9.juuni 2020

 

Gümnaasiumiastme aastaplaan (pdf)

Saku Gümnaasiumi 4.kooliastme kursuste plaan 2019/20 õ-a (pdf)

 

2019/20 kursuste jaotus perioodides

10.kl kursuste jaotus perioodides

11.kl kursuste jaotus perioodides

12.kl kursuste jaotus perioodides

 

 

1.periood 1.september – 22.november 2019

2.periood  25.november 2019 – 21.veebruar 2020

3.periood 2.märts – 9.juuni 2020

 

Gümnaasiumiastme aastaplaan (pdf)

Saku Gümnaasiumi 4.kooliastme kursuste plaan 2019/20 õ-a (pdf)

 

2019/20 kursuste jaotus perioodides

10.kl kursuste jaotus perioodides

11.kl kursuste jaotus perioodides

12.kl kursuste jaotus perioodides