Õppetöö korraldus gümnaasiumiosas

Eksamid ja tasemetööd gümnaasiumiosas


Gümnaasiumiastmes toimuvad üleminekueksamid vastavalt õppesuundadele. 

10.klassis on kohustuslik eksam reaalsuunas füüsika, humanitaarsuunas inglise keel ja majandussuunas vene keel.

11.klassis on kohustuslik eksam reaalsuunas matemaatika, humanitaarsuunas saksa keel ja majandussuunas majandusõpetus. 

Üleminekueksamid toimuvad vastava õppeaasta õppeperioodi lõpus ja hinnet arvestatakse kooliastmehinde väljapanekul.

Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad abituriendid eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid või võõrkeele riigieksamiga võrdsustatud rahvusvahelise keeletesti/eksami,  gümnaasiumi koolilõpueksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö.

Gümnaasiumi riigieksamite ajad kinnitatakse igaks õppeaastaks haridus- ja teadusministri määrusega.

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/105072019003

 

§ 1. Riigieksamite vormid ja ajad

 (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;
 2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2020. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2020. a;
 4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;
 5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;
 6) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.

 (2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2019. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

 (3) Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2019. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

 

 

Rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite toimumise ajad

Õppeaine Põhieksami toimumisaeg Lisaeksami toimumisaeg
Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) Selgub septembris 2019
Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) Selgub septembris 2019
Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (kirjalik) 14. veebruar 2020  Selgub septembris 2019
Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (suuline)  Selgub septembris 2019  
Prantsuse keel – DELF B1- ja B2-tase (kirjalik) 13. aprill 2020 29. mai 2020
Prantsuse keel – DELF B1- ja B2-tase (suuline) 13.–17. aprill 2020 29. mai 2020
Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik) 11.–15. mai 2020 29. mai 2020
Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (suuline) 11.–15. mai 2020 29. mai 2020
Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (kirjalik) 11.–15. mai 2020 29. mai 2020
Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (suuline) 11.–15. mai 2020 29. mai 2020
Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik ja suuline) 18.–30. november 2019  
Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik ja suuline) 30. märts –9. aprill 2020

 

 

Gümnaasiumiastmes toimuvad üleminekueksamid vastavalt õppesuundadele. 

10.klassis on kohustuslik eksam reaalsuunas füüsika, humanitaarsuunas inglise keel ja majandussuunas vene keel.

11.klassis on kohustuslik eksam reaalsuunas matemaatika, humanitaarsuunas saksa keel ja majandussuunas majandusõpetus. 

Üleminekueksamid toimuvad vastava õppeaasta õppeperioodi lõpus ja hinnet arvestatakse kooliastmehinde väljapanekul.

Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad abituriendid eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid või võõrkeele riigieksamiga võrdsustatud rahvusvahelise keeletesti/eksami,  gümnaasiumi koolilõpueksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö.

Gümnaasiumi riigieksamite ajad kinnitatakse igaks õppeaastaks haridus- ja teadusministri määrusega.

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/105072019003

 

§ 1. Riigieksamite vormid ja ajad

 (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;
 2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2020. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2020. a;
 4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;
 5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;
 6) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.

 (2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2019. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

 (3) Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2019. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

 

 

 

 

Rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite toimumise ajad

Õppeaine Põhieksami toimumisaeg Lisaeksami toimumisaeg
Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) Selgub septembris 2019
Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) Selgub septembris 2019
Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (kirjalik) 14. veebruar 2020  Selgub septembris 2019
Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (suuline)  Selgub septembris 2019  
Prantsuse keel – DELF B1- ja B2-tase (kirjalik) 13. aprill 2020 29. mai 2020
Prantsuse keel – DELF B1- ja B2-tase (suuline) 13.–17. aprill 2020 29. mai 2020
Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik) 11.–15. mai 2020 29. mai 2020
Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (suuline) 11.–15. mai 2020 29. mai 2020
Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (kirjalik) 11.–15. mai 2020 29. mai 2020
Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (suuline) 11.–15. mai 2020 29. mai 2020
Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik ja suuline) 18.–30. november 2019  
Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik ja suuline) 30. märts –9. aprill 2020