Ainevõistlused

 
Saku Gümnaasiumis viiakse läbi erinevate õppeainete olümpiaadide, ainevõistluste ja konkursside koolivoore ning nendes edukaks osutunud õpilased esindavad igal õppeaastal oma kooli maakondlikel õpilasvõistlustel.
Maakondlikel ning ka üleriigilistel aineolümpiaadidel, -võistlustel, -konkurssidel on meie kooli õpilased saavutanud väga häid tulemusi. Eduka kooli esindamise on taganud õpilaste ja õpetajate tõhus koostöö nii ainetundides kui ka individuaalselt.
Kooli edukalt esindanud õpilasi ja nende juhendajaid tunnustatakse igal kevadel Saku Gümnaasiumi direktori vastuvõtul.